fbpx Skip to main content
0

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag [voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: “waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt].
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons Dash Holding BV p/a Edisonweg 17A, 3404 LB IJsselstein telefoonnummer 088 1200100, email info@besteprijsshop.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan terug. Na ontvangst van het product zal ondernemer binnen 14 dagen het bedrag terugbetalen aan consument, inclusief leveringskosten van de oorspronkelijke zending(met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering). Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien de consument goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst

  1. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
  2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.
  3. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het product mag niet gemonteerd worden of gemonteerd geretourneerd worden.

Download en print het herroepingsformulier. Vul deze in en stuur een ingescande versie retour naar info@besteprijsshop.nl

Download Herroepingsformulier
Close Menu